۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۷ ثبت شده است

به عمل رو کن

فرهنگی :: شعر
سفره‌ی اشک مرا قابل مهمانی کن                 در قدمگاه دلم قصد چراغانی کن

حضرت دوست مرا معتکف یادت کن                   نعمت قرب به این سائلت ارزانی کن

مثل خورشیدی و نور کرمت کم نشود                به گدا از در شاهانه‌ات احسانی کن

کعبه‌ی ذکر تو را مُحرم حج سحرم                    به منایم ببر و نیت قربانی کن

خاطر مثل گلت کاش مکدر نشود                      نظر لطف بر احوال پریشانی کن

دوش در بین مناجات به من می‌گفتی                ای پسر پیر شدی ترک هوسرانی کن

روزه و ذکر و نماز تو به دردی نخورد                    توبه مردانه از این طرز مسلمانی کن

گریه و ناله و اندوه ندارد سختی                       به عمل رو کن، آنگاه دادخواهی کن