۱۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

دست خدا: اعتماد متقابل مردم و نظام

سیاسی

* این یادداشت به عنوان سرمقاله شماره 569 روزنامه سرخط منتشر شده است.

 

حکومت‌های مختلف در دنیا غالبا به سه شکل اداره می‌شوند:

1. حکومت‌های استبدادی که به وسیله زور اداره می‌شوند که شکل‌های گوناگونی از قبیل سلطنتی، شبه سلطنتی، کمونیستی و ... دارند. این‌گونه حکومت‌ها نسبت به دو نوع دیگر، معمولا دوران عمر کوتاهی دارند و مردم در آن اغلب ناراضی هستند.

2. حکومت‌های تزویر و تبلیغات که در آن خبری از فشار و اختناق نیست و مردم به ظاهر آزادی عمل دارند اما دستگاه‌های عظیم تبلیغاتی این حکومت‌ها، قدرت تفکر را از مردم می‌گیرند. انواع تزویر و برنامه‌های تبلیغات سیاسی دروغین ذهن مردم را مدیریت می‌کنند و حتی گاهی با انتشار برنامه‌های سرگرم کننده، فکر مردم را از پرداختن به مسائل اساسی کشور بازمی‌دارند. آن‌ها تا وقتی دموکرات هستند که بتوانند با تزویر، مردم را فریب دهند و هر زمان که حصار تزویر آن‌ها می‌شکند، فورا درفش و فشار و روش‌های سخت آنان ظهور می‌کند. این نوع حکومت‌ها در تمدن غرب به وفور یافت می‌شوند.

3. حکومت نوع دیگر، حکومتی است که با محبت و عطوفت مردم و بر اساس اعتماد متقابل مردم و حکومت اداره می‌شود. در این نوع حکومت‌ها، بزرگترین بحران‌های کشور نیز با همکاری متقابل سپری می‌شود که نمونه واضح آن را در 8 سال جنگ تحمیلی دیدیم.

بدیهی است وقتی ملتی با جان و دل برای سربلندی کشورش تلاش می‌کند، بدون این‌که فکر منفعت و سود شخصی خود باشد، از دولت خود هم انتظار دارد که به دور از اشرافیت و تجمل و در نظر گرفتن نفع شخصی و حزبی و سیاسی، برای کشور کار کند و زحمت بکشد و کشور با چنین دولت و ملتی است که می‌تواند بحران‌های مختلف را از پیش رو بردارد. وقتی همه همدل و همزبان با یکدیگر باشند، مشکلات سپری می‌شود و نیازی به دشمن وجود ندارد. سرمایه نظام اسلامی پشتیبانی مردم است و اگر این سرمایه از میان رود، مشکلات قابل حل نخواهد بود. رهبر معظم انقلاب در این باره فرموده‌اند:

«اگر استکبار جهانی و شیاطین عالم احساس کنند که جمهوری اسلامی ضعیف است، فشار را زیاد خواهند کرد. ما بحمداللَّه قوی هستیم و از ثبات لازم برخورداریم. سرمایه‌ای که جمهوری اسلامی ایران دارد - اعتماد مردم و پشتیبانی آنها از نظام - گمان نمی‌کنم هیچ دولتی آن را داشته باشد. این نعمت را باید مسئولان وآحاد مردم حفظ کنند. در کشور ما، دولت و ملتی وجود ندارد؛ همه سربازان انقلاب هستند و باید هم باشند. همه باید روح سربازی برای انقلاب را حفظ کنند.» (1368/3/26)

این سیره غیرقابل تحریف امام (ره) است که رهبر معظم انقلاب نیز در این باره بیان داشتند:

«مکرر امام ذکر کردند که این مردم ولی‌نعمت ما هستند؛ مواردی خود را خادم ملت معرفی کرد؛ می‌گفت: اگر به من خادم ملت بگویند بهتر از این است که رهبر بگویند؛ این حرف خیلی بزرگی است، نشان‌دهنده‌ جایگاه برجسته‌ مردم و افکار مردم و آرای مردم و حضور مردم در نظر امام است؛ مردم هم پاسخ مناسب دادند؛ در صحنه حضور پیدا کردند؛ آن‌جایی که انگشت اشاره‌ او بود، مردم با جان‌ودل در آن‌جا حاضر شدند. این متقابل بود؛ امام به مردم اعتماد داشت، مردم به امام اعتماد داشتند؛ امام مردم را دوست داشت، مردم امام را دوست داشتند؛ این رابطه‌ متقابل، یک امر طبیعی است.» (1394/3/14)

به همین دلیل است که ایشان در مورد مباحث روز کشور نیز اشاره کردند: ««ما حرفمان با مردم بر مبنای اعتماد متقابل است؛ مردم به این حقیر ضعیف اعتماد کردند، بنده هم به تک تک این ملت اعتماد دارم؛ به این حرکت عمومی اعتماد دارم؛ معتقدم «یَدُ اللهِ مَعَ الجَماعَة». اعتقاد دارم دست خدا است که دارد کار می‌کند.» (1394/1/20)

تأثیر فناوری‌های نوین بر مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای

علمی :: مدیریت رسانه

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی پایدار یک سازمان، منابع انسانی آن سازمان و دانش، خلاقیت و فرهنگ سازمانی آن است. از قرن گذشته تا کنون همواره بر اهمیت مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها افزوده شده است. سازمان‌های رسانه‌ای از این حیث خاص‌تر نیز هستند؛ رسانه‌ها به دلیل شرایط خاص خود -مانند محیط پیچیده‌تر نسبت به سایر سازمان‌ها، اهمیت بیشتر زمان، سطح تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ...- به کارکنان فرهیخته و با شرایط ویژه نیازمندند. به همین دلیل پیشرفت در مسائل مربوط به منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای از اهمیت ویژه برخوردار است.

فناوری‌های نوین همواره اثرات خود را بر سازمان‌های مختلف تحمیل کرده‌اند. در این میان فناوری‌های نوین ارتباطاتی نیز تا حد خوبی به کمک مدیریت آمده‌اند. این مقاله سعی دارد تأثیر فناوری‌های نوین بر مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای را در بعدهای مختلفی چون تسهیم دانش، چابکی سازمانی، احساس عدالت سازمانی و اعتماد کارکنان تشریح کند.

واژگان کلیدی:

فناوری‌های نوین ارتباطاتی، عدالت سازمانی، چابکی سازمانی، مدیریت رسانه، تسهیم دانش، اعتماد کارکنان، E-HRM.

 

این مقاله در شماره نهم ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه منتشر شده است. مقاله را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.

غلبه بر موانع میان فرهنگی موجود بر سر راه مدیریت دانش با استفاده از رسانه‌های اجتماعی

علمی :: مدیریتعلمی :: مدیریت رسانه

هدف: هدف مقاله سنجش موانع موجود بر سر راه مدیریت دانش (KM) با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی و ملی متنوع و هم‌چنین درک چگونگی به کارگیری رسانه‌های اجتماعی به منظور کاهش چنین موانعی در برابر فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان‌ها است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: این مقاله با مروری متمرکز بر ادبیات موجود آغاز می‌شود تا درکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت دانش و فرهنگ ملی بدست دهد. به دنبال آن، دورنمایی از ابعاد اساسی فرهنگ ملی و موانعی که آن‌ها برای فرآیندهای مدیریت دانش ایجاد می‌کنند، ارائه شده است. در ادامه، مرور مختصری هم بر ویژگی‌های برخی از ابزارهای موجود در رسانه‌های اجتماعی شده است. در پایان نیز سه حوزه مدیریت دانش، فرهنگ ملی و رسانه‌های اجتماعی از نقطه نظر مفهومی به هم ربط داده شده‌اند تا تصویر روشنی از چگونگی قابلیت رسانه‌های اجتماعی برای غلبه بر موانع مدیریت دانش با ملاحظه ویژگی‌های فرهنگی خاص به دست آید.

یافته‌ها: فرهنگ ملی ابعاد چندگانه‌ای دارد و هر یک از این ابعاد می‌تواند به عنوان یک مانع قابل ملاحظه در مقابل مدیریت دانش در سازمان‌ها باشد. ابزار رسانه‌های اجتماعی از ویژگی‌های متعالی و غنی برخوردارند که می‌تواند در غلبه بر این موانع به کار آیند. گزینش صحیح ابزار رسانه‌های اجتماعی با ویژگی‌های خاص می‌تواند کمک کند تا مسائل ایجاد شده توسط ویژگی‌های فرهنگی خاص را کاهش دهد.

اصالت / ارزش: این مقاله سه حوزه مدیریت دانش، فرهنگ ملی و رسانه‌های اجتماعی را با هم ادغام می‌نماید؛ نشان می‌دهد که چگونه ابعاد فرهنگی متنوع ممکن است مانعی برای مدیریت دانش باشند. سعی مقاله به ویژه در این است تا ابزار رسانه‌های اجتماعی را برای رفع چنین موانعی با توجه به هر یک از ابعاد فرهنگ ملی به ما نشان دهد.

واژگان کلیدی:

وب 2، فرهنگ، مدیریت دانش، شبکه اجتماعی.

 

این مقاله در شماره 8 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه منتشر شده است. می‌توانید مقاله را از اینجا دریافت نمایید.

 

این مقاله ترجمه‌ای است از مقاله‌ای با مشخصات زیر:

Overcoming cross-cultural barriers to knowledge management using social media

By: Deepa Ray

Journal of enterprise information management, Vol. 27 No. 1, 2014

چالش‌ها و راهکارهای مدیریت رسانه‌های مکتوب

علمی :: رسانهعلمی :: مدیریت رسانه

مطبوعات در چند قرن گذشته همواره یکی از بازوهای اصلی تأثیرگذار بر افکار عمومی جوامع مختلف بوده‌اند. رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته می‌شود که یکی از قدرتمندترین رسانه‌ها طی قرون گذشته، رسانه‌های مکتوب بوده‌اند. در این مقاله سعی داریم پس از معرفی کلی صنعت رسانه‌های مکتوب -اعم از روزنامه، مجله و کتاب- و بیان تاریخچه آن‌ها در ایران و جهان، به مسائل و چالش‌های این‌گونه رسانه‌ها بپردازیم. 

چالش‌ها در دو بخش کلی درون سازمانی شامل «اهداف و برنامه‌ها»، «ساختار»، «فناوری»، «فرهنگ سازمانی» و «منابع انسانی» و برون سازمانی شامل نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی اجتماعی و نظام اقتصادی بررسی شده‌اند. پس از آن کوشش ما بر این بوده است که بتوانیم راهکارهایی برای غلبه بر این چالش‌ها بیان نماییم. در تمام پژوهش سعی بر این بوده است که تکیه بر کشور عزیزمان ایران باشد و شرایط، چالش‌ها و راهکارها با توجه به این مسئله بیان خواهند شد.

در این پژوهش از دو روش تحقیق کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های اکتشافی استفاده شده است. امید است که اساتید و پژوهشگران با دیدگاه‌های ارزشمند خود، محقق را در تکمیل این پژوهش یاری رسانند.

 

واژگان کلیدی:

رسانه‌های مکتوب، مدیریت مطبوعات، چالش‌های مطبوعات، مدیریت رسانه، مطبوعات.

 

این مقاله در شماره 6-7 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه منتشر شده است. می‌توانید مقاله را از اینجا دریافت نمایید.

 

اقتصاد نشر

علمی :: رسانهعلمی :: مدیریت رسانه

کتاب همواره به عنوان کالایی فرهنگی معرفی می‌گردد. اما بی‌توجهی به اقتصاد نشر می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به این صنعت مستعد کشورمان وارد آورد و مصرف و حیات آن را با مشکلاتی مواجه کند. در این مقاله ابتدا توضیحاتی در مورد اقتصاد فرهنگ و لزوم توجه به آن داده می‌شود و سپس در مورد اقتصاد نشر سخن رانده می‌شود.

اقتصاد نشر در زیرگروه اقتصاد فرهنگ مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به دانش چگونگی استفاده کارا و اثربخش ناشران از منابع کمیاب جهت تولید، توزیع و مصرف کتاب در بین اقشار مختلف جامعه اطلاق می‌شود.

اقتصاد نشر مانند سایر اقتصاد کالاهای فرهنگی، تنها به مسائل اقتصادی عرضه و تقاضای بازار محدود نمی‌شود و عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نقش بسیار مهمی در آن ایفا می‌کنند که نگارنده در این مقاله به آن‌ها پرداخته است.

پس از طرح این مباحث به آفت‌های اقتصاد نشر و مواردی که می‌تواند باعث انحراف بازار نشر از مسیر صحیح و حقیقی خود شود، پرداخته خواهد شد. هم‌چنین بررسی مختصری از نقش دولت در اقتصاد نشر انجام و در پایان توضیحاتی راجع به کسب و کار نشر در بازار جهانی ارائه خواهد شد.

 

واژگان کلیدی:

مدیریت رسانه، اقتصاد رسانه، اقتصاد فرهنگی، اقتصاد نشر.

 

این مقاله در شماره 4 و 5 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه منتشر شده است. می‌توانید مقاله را از اینجا دریافت نمایید.

 

روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

علمی :: کتابعلمی :: روش تحقیق

روش‌های تحقیق یکی از الزامات پژوهش‌های علمی در علوم مختلف است. بسیاری از صاحب‌نظران روش‌های تحقیق در علوم انسانی را متفاوت از علوم طبیعی می‌دانند، همان‌طور که بسیاری دیگر روش‌های تحقیق علوم طبیعی را در علوم انسانی کاربردی می‌دانند و دسته سومی معتقد به استفاده از هر دو روش هستند.

دکتر باقر ساروخانی از اساتید برجسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در 2 مجلد به مباحث مرتبط با «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی» پرداخته‌اند:

- جلد نخست: اصول و مبانی

جلد دوم: بینش‌ها و فنون

کتاب با نثری روان و بلیغ نگاشته شده است و از مفصل‌بندی خوبی برخوردار است. فصول مختلف جلد اول و دوم این مجلد به شرح زیر است: 

عدالت حتی در جنگ

فرهنگی :: کتاب

1. دفاع و مقابله به مثل، از حقوق انسانى است. اگر کسى با ما جنگید ما هم با او می‌جنگیم. «قاتلوا... الذین یقاتلونکم»
2. هدف از جنگ در اسلام، گرفتن آب و خاک و یا استعمار و انتقام نیست، بلکه هدف، دفاع از حقّ با حذف عنصرهاى فاسد و آزادسازى افکار و نجات انسان‏‌ها از خرافات و موهومات می‌باشد. «فى سبیل اللَّه»
3. حتّى در جنگ باید عدالت و حقّ رعایت شود. «قاتلوا... لاتعتدوا» بارها قرآن با جمله «لاتعتدوا» سفارش کرده که در انجام هر فرمانى از حدود ومرزها تجاوز نشود.
4. ظلم و ستم، رشته‏ محبّت الهى را پاره می‌کند. «ان اللَّه لا یحبّ المعتدین»
5.  تنها حضور در جبهه سبب قرب الهى نیست، بلکه محبوبیّت نزد پروردگار زمانى است که در جنگ عادل باشیم و حقوق را رعایت کنیم. «لا تعتدوا ان اللَّه لا یحبّ المعتدین»
6. در جنگ، هدف باید فقط خدا باشد، نه هوس‌ها، تعصّب‏‌ها، غنائم، ریا و سمعه. «فى سبیل اللَّه»
7. حتّى در دفاع از حقّ طبیعى خود، باید خدا را در نظر گرفت. با آنکه آنان جنگ را علیه شما آغاز کردند و شما باید دفاع کنید، ولى باز هم «فى سبیل اللَّه» باشد.

 

تفسیر نور، جلد 1، صفحه 301

در تفسیر آیه 190 سوره مبارکه بقره

نویسنده: محسن قرائتی

محبت پروردگار

فرهنگی :: کتاب

دعا کننده، آنچنان مورد محبّت پروردگار قرار دارد که در این آیه، هفت مرتبه خداوند تعبیر خودم را براى لطف به او بکار برده است: اگر بندگان خودم درباره خودم پرسیدند، به آنان بگو: من خودم به آنان نزدیک هستم و هرگاه خودم را بخوانند، خودم دعاهاى آنان را مستجاب می‌کنم، پس به خودم ایمان بیاورند و دعوت خودم را اجابت کنند. این ارتباط محبّت ‏آمیز در صورتى است که انسان بخواهد با خداوند مناجات کند.

دعا کردن، همراه و همرنگ شدن با کلّ هستى است. طبق آیات قرآن، تمام هستى در تسبیح و قنوت هستند؛ «کلّ له قانتون» و تمام موجودات به درگاه او اظهار نیاز دارند؛ «یَسئله مَن فى السموات والارض» پس ما نیز از او درخواست کنیم تا وصله ناهمگون هستى نباشیم.

 

تفسیر نور، جلد 1، صفحه 288

در تفسیر آیه 186 سوره مبارکه بقره

نویسنده: محسن قرائتی

آیا تحریم‌ها برداشته می‌شود؟

سیاسی

مذاکرات هسته‌ای سال‌ها است به عنوان پرونده‌ای که ذهن بخش زیادی از مردم را مشغول خود کرده است،‌ شناخته می‌شود. تخصصی در زمینه هسته‌ای ندارم و اندکی بیش، از سیاست خارجی نمی‌دانم؛ به همین دلیل به خودم اجازه نمی‌دهم خیلی در مورد این‌گونه مسائل صحبت کنم یا یادداشت بنویسم؛ اما نسبت به کشورم و مردمم احساس مسئولیت می‌کنم و تا حدی که قدرت تحلیلم به من اجازه می‌دهد، می‌نگارم. این یادداشت فارغ از دغدغه‌های انقلابی و اسلامی و فقط بر اساس منافع ملی است.

شبهه‌ای که در میان بخشی از مردم رواج پیدا کرده این است که «ما نفت داریم، به انرژی هسته‌ای نیاز نداریم»، «از انرژی هسته‌ای چه به ما می‌رسد؟» و «انرژی هسته‌ای نیاز داریم ولی به این همه دردسر نمی‌ارزد.»

قصد من پاسخ به این سؤالات نیست، هر چند پاسخ آن با کمی تأمل مشخص می‌شود.  بدیهی است که هر عاقلی طالب امکانات بیشتر است اما سخن این‌جا است که بخشی از مردم اگر می‌گویند انرژی هسته‌ای لازم نداریم، در قبال چه چیزی می‌گویند؟ به احتمال زیاد منظورشان این است که انرژی هسته‌ای را تعلیق یا تعطیل کنیم و در قبالش، از شر تحریم‌ها و گرانی‌ها و بیکاری خلاص شویم.

حال این سؤال مطرح می‌شود که چند درصد از مشکلات اقتصادی از تحریم‌ها ناشی می‌شود و چند درصد از مشکلات اقتصادی ریشه در نظام اقتصادی غلط، سوءمدیریت‌ها، اسراف‌ها و فرهنگ غلط ترجیح دلالی به جای تولید در میان سرمایه‌داران خرد و کلان دارد؟

به اذعان اکثریت کارشناسان بخش زیادی از مشکلات به داخل کشور برمی‌گردد و نه تحریم‌ها؛ ولی برای اینکه اهمیت توافق را بالاتر ببریم، فرض بگیریم تمام مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها برمی‌گردد و اگر تحریم‌ها یکجا برداشته شود، کشور گلستان می‌شود و یا حداقل اوضاع بهتر می‌شود. در این صورت خواست مردم چیست؟ خواست مردم این است که اگر انرژی هسته‌ای را تعلیق می‌کنیم، تحریم‌ها برداشته شود تا اوضاع اقتصادی بهتر شود. اما مردم می‌دانند که توافق با آمریکا با آن همه سابقه دشمنی با ایران (از کودتای 28 مرداد تا وضع همین تحریم‌ها به بهانه بمب هسته‌ای!) به سادگی نیست و امکان خلف وعده طرف مقابل بالاست. پس چاره کار چیست؟ این‌که همه تحریم‌ها در همان روز توافق یکجا لغو شود:

- چرا همه تحریم‌ها؟ چون اگر هسته‌ای تعلیق شد (با آن نرخ بازگشت‌پذیری بالا) ما دیگر چیزی برای مذاکره نداریم تا بقیه تحریم‌ها برداشته شود.

- چرا همان روز توافق؟ چون سابقه طرف مقابل، سابقه تاریکی است.

- چرا یکجا؟ چون اگر نظام تحریم‌ها بهم نخورد، دوباره به بهانه‌های دیگر تحرکات منطقه‌ای ایران و یا حقوق بشر و ... تحریم‌ها به سرعت برمی‌گردند.

پس خواسته مردم ناخودآگاه یا خودآگاه این است که تمام تحریم‌ها در روز توافق به صورت یکجا برداشته شود. باز فرض می‌کنیم آن‌قدر به آمریکا خوشبین هستیم که این تحریم‌ها پس از مدتی به بهانه‌های دیگر اعمال نشود، سؤال این است که آیا تیم مذاکره کننده ایرانی توانایی دارد «لغو یکجای همه تحریم‌ها در همان روز توافق» را در توافق بگنجاند؟ و اگر نتوانست، آیا تعلیق -نه لغو- بخشی از تحریم‌ها -نه همه آن‌ها-، به صورت مرحله به مرحله -نه یکجا- و پس از اقدامات اعتمادساز ما -نه در روز توافق به صورت همزمان-، ویژگی یک توافق خوب است؟

 

 

شرح حدیث جنود عقل و جهل

فرهنگی :: کتاب

حدیث جنود عقل و جهل، حدیث اخلاقی گران‌سنگی از امام صادق علیه السلام است که در آن فرمودند: «عقل و لشکر او و جهل و لشکر او را بشناسید تا هدایت شوید.» و سپس به تشریح 75 لشکر عقل و 75 لشکر جهل می‌پردازند که بسیاری از صفات حسنه و رذایل اخلاقی را شامل می‌شود.

امام خمینی (ره) در این کتاب، پس از بیان حدیث و ترجمه آن، به بیان شرح این حدیث پرداخته‌اند و به صورت مختصر و مفید برخی از این صفات را تشریح نموده‌اند. نکته جالب در این کتاب شیوه نگارش این کتاب است که خواننده حس می‌کند که این کتاب دوا است نه نسخه و صرفا با خواندن این کتاب بسیاری از امراض اخلاقی به مرور معالجه می‌شود. امام خمینی (ره) خود در این باره در کتاب نوشته‌اند:

«کتاب اخلاق، موعظه کتبیه باید باشد و خود معالجه کند دردها و عیب‌ها را، نه آن که راه علاج نشان دهد. ریشه‌هاى اخلاق را فهماندن و راه علاج نشان دادن، یک نفر را به مقصد نزدیک نکند و یک قلب ظلمانى را نور ندهد و یک خلق فاسد را اصلاح ننماید. کتاب اخلاق آن است که به مطالعه آن، نفس قاسى نرم، و غیر مهذب مهذب، و ظلمانى نورانى شود، و آن، به آن است که عالم در ضمن راهنمایى، راهبر و در ضمن ارائه علاج، معالج باشد و کتاب، خود، دواى درد باشد نه نسخه دوانماطبیب روحانى باید کلامش حکم دوا داشته باشد نه حکم نسخه. و این کتب مذکوره نسخه هستند نه دوا، بلکه اگر جرات بود مى‌گفتم: نسخه بودن بعضى از آن‌ها نیز مشکوک است، ولى از این وادى صرف نظر کردن اولى است.»

متن کامل کتاب را از اینجا بخوانید.

قبلا در این وبلاگ، 33 بند خواندنی از این کتاب را در بخش «نقل قول» گنجانده بودم که توصیه می‌کنم با خواندن آن‌ها به خواندن کامل کتاب علاقه‌مند شوید. عناوین این 33 بند در زیر آمده است که می‌توانید برای خواندن آن‌ها روی آن کلیک کنید:

علم الهی، آلت حق‌خواهی است

کتاب اخلاق، دوای درد باشد نه نسخه دوانما!

هر ضیایی از جلوه انوار الهی قابل کدورت است جز عقل

معراج یونس و پیامبر

مراتب توحید

عرضه به قرآن شریف

نقد عمر خداداد

یک لغزش و مدت‌ها بازماندن از حقایق توحید

دو وجه قلب

زیر پا نهادن محبوب مجازی

قوای افزایش حجاب‌های باطنی

تفاوت علم و ایمان

صفات مؤمنان

دل بستن به غیر

دو عالم لایق دشمن است!

علامت امیدواران

غرور و ناامیدی

جهنم نیست جز باطن عمل‌های ناهنجار تو

مقام رضای عبد

خشنود باشیم یا ناراحت؟!

بریدن طمع

لغو، حیات دنیاست

صحراگردی، توکل نیست

آتش سوزان غضب

علاج قطعی مفاسد

مَثَل درخت

فتح قلوب از فتح ممالک بالاتر است

چگونه امر به معروف اثر می‌کند؟

تواضع، سر علم!

سزاوارترین مردم به خدمت نمودن به خلق، عالم است!

علم بی‌خاصیت

طمأنینه، ثبات و پایداری

دعا، باب مراوده با دوست