۱۷ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

اشتیاق به لقای خدا

فرهنگی :: کتاب

اما سرّالاسرار این خطبه [خطبه امام حسین علیه السلام در کربلا] در این عبارت است که «لیرغب المؤمن فی لقاء ربه - تا مؤمن به لقای خدا مشتاق شود.» یعنی دهر بر مراد سفلگان می‌چرخد تا تو در کشاکش بلا امتحان شوی و این ابتلائات نیز پیوسته می‌رسد تا رغبت تو در لقای خدا افزون شود... پس ای دی، شتاب کن تا خود را به کربلا برسانیم!

می‌گویی: مگر سر امام عشق را بر نیزه ندیده‌ای و مگر بوی خون را نمی‌شنوی؟ کار از کار گذشته است. قرن‌هاست کار از کار گذشته است... اما ای دل، نیک بنگر که زبان رمز، چه رازی را با تو باز می‌گوید: کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا. یعنی اگر چه قبله در کعبه است اما فاینما تولوا فثم وجه الله. یعنی هر جا که پیکر صد پاره تو بر زمین افتد، آنجا کربلاست؛ نه به اعتبار لفظ و استعاره که در حقیقت. و هر گاه که عَلَم قیام تو بلند شود عاشوراست، باز هم نه به اعتبار لفظ و استعاره. و اگر آن قافله را قافله عشق خواندیم در سفر تاریخ،‌ یعنی همین.

لیرغب المؤمن فی لقاء ربه... عجب رازی در این رمز نهفته است! کربلا آمیزه کرب است و بلا... و بلا افق طلعت شمس اشتیاق است. و آن تشنگی که کربلاییان کشیده‌اند، تشنگی راز است. و اگر کربلاییانتا اوج آن تشنگی - که می‌دانی - نرسند، چگونه جانشان سرچشمه رحیق مختوم بهشت شود؟ آن شراب طهور که شنیده‌ای بهشتیان را می‌خوارنند، میکده‌اش کربلاست و خراباتیانش این مستانند که انچنین بی سر و دست و پا افتاده‌اند. آن شراب طهور را که شنیده‌ای، تنها تشنگان راز را می‌نوشانند و ساقی‌اش حسین است.

 

فتح خون

نویسنده: شهید سید مرتضی آوینی

 

دل از سامان بر کنیم

فرهنگی :: کتاب

سرّ آنکه جهاد فی سبیل الله با هجرت آغاز می‌شود در کجاست؟ طبیعت بشری در جست و جوی راحت و فراغت است و سامان و قرار می‌طلبد. یاران! سخن از اهل فسق و بندگان لذت نیست، سخن از آنان است که اسلام آورده‌اند اما در جستجوی حقیقت ایمان نیستند. کنج فراغتی و رزقی مکفی... دلخوش به نماز غراب‌وار و دعایی که بر زبان می‌گذرد اما ریشه‌اش در دل نیست، در باد است. در جستجوی مأمنی که او را از مکر خدا پناه دهد؛ در جستجوی غفلت‌کده‌ای که او را از ابتلائات ایمانی ایمن سازد، غافل که خانه غفلت پوشالی است و ابتلائات دهر، طوفانی است که صخره‌های بلند را نیز خرد می‌کنند و در مسیر دره‌ها آن همه می‌غلتاند تا پیوسته به خاک شود.

اگر کشاکش ابتلائات است که مرد می‌سازد، پس یاران، دل از سامان بر کنیم و روی به راه نهیم، بگذار عبدالله به عمر ما را از عاقبت کار بترساند. اگر رسم مردانگی سر باختن است، ما نیز چون سیدالشهدا او را پاسخ خواهیم گفت که: «ای پدر عبدالرحمن، آیا ندانسته‌ای که از نشانه‌های حقارت دنیا در نزد حق این است که سر مبارک یحیی بر زکریا را برای زنی روسپی از قوم بنی اسرائیل پیشکش برند؟ آیا نمی‌دانی که بر بنی اسرائیل زمانی گذشت که ما بین طلوع فجر و طلوع شمس، هفتاد پیامبر را کشتند و آنگاه در بازارهایشان به خرید و فروش می‌نشستند، آن سان که گویی هیچ رخ نداده است! و خدا نیز ایشان را تا روز مؤاخذه مهلت داد.» اما وای از آن مؤاخذه‌ای که خداوند خود اینچنین‌اش توصیف کرده است: اخذ عزیز مقتدر.

آه یاران! اگر در این دنیای وارونه، رسم مردانگی این است که سر بریده مردان را در تشت طلا نهند و به روسپیان هدیه کنند... بگذار اینچنین باشد، این دنیا و این سر ما!

 

فتح خون

نویسنده: شهید سید مرتضی آوینی

 

دنیا وارونه آخرت

فرهنگی :: کتاب

ساحل را دیده‌ای که چگونه در آیینه آب وارونه انعکاس یافته است؟ سرّ آنکه دهر بر مراد سفلگان می‌چرخد این است که دنیا وارونه آخرت است.

 

فتح خون

نویسنده: شهید سیدمرتضی آوینی

امام باطن قبله

فرهنگی :: کتاب

عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است... یعنی باطن قبله را در امام پیدا کن! اما ظاهرگرایان از کعبه نیز تنها سنگ‌هایش را می‌پرستند. تمامیت دین به امامت است، اما امام تنها مانده و فرزندان امیه از کرسی خلافت انسان کامل تختی برای پادشاهی خود ساخته‌اند...

جاهلیت ریشه در درون دارد و اگر آن مشرک بت پرست که در درون آدمی است ایمان نیاورد، چه سود که بر زبان لا اله الا الله براند؟ آنگاه جانب عدل و باطن قبله را رها می‌کند و خانه کعبه را عوض از صنمی سنگی می‌گیرد که روزی پنج بار در برابرش خم و راست شود و سالی چند روز گرداگردش طواف کند...

 

فتح خون

نویسنده: شهید سید مرتضی آوینی

 

الگوی آرمان‌گرایی واقع‌بینانه به مثابه ایدئولوژی در مدیریت انقلابی رسانه

علمی :: مدیریت رسانه

این نوشتار در ابتدا به تعریف ایدئولوژی پرداخته و بر آن شده که ایدئولوژی بیش از هر سپهر انسانی، در عرصه رسانه کارکرد می‌یابد. پس از نقد نقش ایدئولوژی در رسانه پست مدرن و نیز نقد تعاریفی که ایدئولوژی را لزوما در خدمت منافع طبقات حاکم و تحریف واقعیت می‌دانند، سپس با معرفی ایدئولوژی به مثابه امری گریزناپذیر در علوم انسانی به طور کلی و در علم رسانه به طور خاص، سعی بر الگوسازی مدل اسلامی مدیریت رسانه داشته است. در نهایت از «رسانه اسلامی» در معنای اَبَرواقعی یا فراواقعیت تعبیر نموده که فراسوی واقعیت، در عین حال در پیوند و تطابق با واقعیت و معطوف به آرمان و حقیقت است. مکتوب پیش رو الگوی آرمان‌گرایی واقع‌بینانه را به مثابه ایدئولوژی اسلامی و با خصوصیت نفی سکولاریزم - که نگاهی دوگانه‌انگار به آرمان و واقعیت دارد - و حقیت‌گرایی بیان کرده است. همچنین این مقاله با مقایسه هستی‌شناسی در گفتمان احیاگر - که مبدع آن اقبال لاهوری است- و گفتمان پست مدرنیسم که پدر آن فردریش نیچه است، تفاوت مبنایی و هستی‌شناسانه رسانه پست مدرن و رسانه اسلامی که باید در پی احیای دین باشد را نشان داده است. در این جستار آرمان‌گرایی واقع‌بینانه به مثابه هستی‌شناسی و مدیریت انقلابی به منزله روش‌شناسی، دو اساس شکل‌گیری رسانه اسلامی معرفی شده‌اند. آرمان‌گرایی واقع‌بینانه با هم‌سازی، هم‌وندی و هم‌ورزی آرمان و واقعیت، مدیریت و انقلاب، دنیا و آخرت، جسم و روح، دین و دنیا و دین و سیاست معرفی گشته است. 

این مقاله به عنوان یک «مدل» و نه «نظریه»، تنها به چیستی و چگونگی موضوع می‌پردازد، چرا که وظیفه هر مدلی همین است و همچون نظریه به چرایی و تعلیل نمی‌پردازد. کل مقاله به آیایی امکان موضوع خویش پرداخته و مدعا (Thesis) را بر امکان آرمان‌گرایی واقع‌بینانه در مدیریت رسانه نهاده است.

 

واژگان کلیدی:

ایدئولوژی، رسانه اسلامی، مدیریت انقلابی، آرمان‌گرایی واقع‌بینانه

 

این مقاله در نخستین همایش بین المللی مدیریت رسانه با رتبه ISC پذیرفته شده است و  در شماره سیزدهم ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه منتشر شده است. مقاله را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید. 

این مقاله با همراهی و همکاری جناب آقای محسن سلگی انجام شده است.


 

فضایل دانش

فرهنگی :: کتاب

ابوبصیر گفت از امام صادق علیه السلام در نسخه‌ای: امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمود: ای دانشجو، دانش دارای فضایل فراوانی است. پس سر آن فروتنی، و چشم آن بیزاری از حسد، و گوش آن ادراک، و زبان آن راستگویی، و حافظه آن کاوش، و دل آن نیکخواهی، و خرد آن دریافتن چیزها و کارها، و دست آن بخشودن، و پای آن دیدار دانشمندان، و همت آن درستی، و حکمت آن پرهیزگاری، و جایگاه آن رستگاری، و جلودار آن تندرستی، و راهبر آن وفا، و جنگ افزارش نرم زبانی، و شمشیر آن خشنودی، و گمان آن مهربانی، و لشکر آن گفتگوی با دانشمندان، و دارایی آن ادب، و پس انداز آن دوری از گناهان، و توشه آن نیکی، و آب آن سازگاری و راهنمای آن هدایت الهی، و همراه آن دوستی نیکان است.

 

چهل حدیث، صفحه 393

نویسنده: امام خمینی (ره)

خسته نباشید به تیم خندوانه

علمی :: رسانه

فصل دوم خندوانه هم به اتمام رسید. خندوانه یکی از برنامه‌های موفق تلویزیونی ایران است که دلایل موفقیت آن می‌تواند دلایل عدم موفقیت سایر رسانه‌ها یا برنامه‌ها باشد.

به نظرم تیم خندوانه با شناخت درست مخاطبان خود، ارزش‌ها، فرهنگ و ذائقه آن‌ها به طراحی این برنامه اقدام کرد. اما این همه کار نبود؛ خندوانه توانست پس از ایجاد هوادارانی برای خود، آن‌ها را در خصوصیات فرهنگی گوناگونشان ارتقا دهد. به طور مثال تشویق به کتاب‌خوانی، تشویق به مصرف بهینه آب و ... از سویی دیگر همه این موارد با استفاده از جریان سازی اجتماعی به وقوع پیوست و فقط ایده و بستر از سوی خندوانه در اختیار مردم قرار می‌گرفت تا مردم تأثیر مثبت خود را بر روی اجتماع خود بگذارند. طرح‌هایی مانند همسفره، جمع آوری امضای برای فاجعه منا و شنبه‌های خندان، نگاه مردم به جامعه خود را مسئولانه‌‌تر کرد.

نوآوری مستمر و تولید حرف نو، یکی دیگر از ویژگی‌های دائمی خندوانه بود که هیچوقت اجازه افت به این برنامه از منظر مخاطب را نداد. به محض اینکه چرخه حیات بخشی از برنامه در حال نزدیک شدن به افول بود، با پردازش مجدد آن و ارتقای آن، امکان جذاب شدن دوباره آن فراهم می‌شد. نکته‌ای که بسیاری از برنامه‌ها و رسانه‌ها را به سمت مرگ برد؛ چه بسیار مجلات و روزنامه‌ها و برنامه‌های رادیو و تلویزیونی که به دلیل ایده خوب، ابتدا مخاطب قابل توجهی کسب کردند اما به دلیل عدم ارتقای آن در گذر زمان یا تمام شدن حرفشان رو به زوال و افت مخاطب رفتند و بعضا یا چادر مرگ شدند یا فقط با حمایت‌های مالی بی‌چشم‌داشت زنده ماندند.

تبلیغات کالاهای فرهنگی از دیگر مواردی بود که در خندوانه بسیار خوب مدیریت شد. هر چند تبلیغات بخشی از برنامه خندوانه بود، اما این تبلیغات آنقدرها در ذوق مخاطب نزد که یک دلیل عمده آن می‌تواند این باشد که خندوانه اکثر مواقع کالای فرهنگی را تبلیغ کرد و نه هر چیزی را.

توجه به تمام مردم ایران نکته دیگری بود که خندوانه به آن اصرار داشت. حضور در شهرهای مختلف، حضور قومیت‌ها و اقلیت‌های گوناگون ایران عزیز در برنامه و حضور تفکرهای سیاسی، اجتماعی مختلف و استفاده از آهنگ و شعر در مورد ایران در این برنامه نمود فراوان داشت.

خسته نباشید می‌گویم به رامبد جوان و سایر تیم خندوانه که توانست با کار علمی دقیق و ایده قوی به ما آموزش هم بدهد.

 

خبرگزاری تصویری و آینده آن

علمی :: رسانه
  • تاریخچه خبرگزاری

خبرگزاری یکی از ارکان اصلی جریان خبررسانی محسوب می‌شود. خبرگزاری یک سازمان یا موسسه تجاری است که اخبار را از سراسر کشور یا جهان گردآوری، تهیه و تنظیم کرده و برای بهره‌برداری روزنامه‌ها، نشریه‌ها، پخش کنندگان رادیو و تلویزیونی، نهادها و سازمان‌های دولتی و دیگر کاربران منتشر می‌کند. (Shrivastava, 2007)

خبرگزاری هاواس در سال 1832 اولین خبرگزاری بود که در سال 1944 به خبرگزاری فرانسه (AFP) تغییر نام داد. خبرگزاری ولف در سال 1849 در آلمان و خبرگزاری رویترز در سال 1851 در انگلستان تأسیس شدند. در آمریکا نیز خبرگزاری آسوشیتدپرس با ابتکار خود روزنامه‌ها و به صورت شرکت‌های تعاونی ایجاد شد. در ایران نیز خبرگزاری پارس در سال 1313 توسط وزارت خارجه ایجاد شد که در سال 1360 به ایرنا تغییر نام یافت.

  • تشریح شرایط فعلی بخش تصویری خبرگزاری‌های بین المللی

از حدود 35 سال قبل، ساختار و عملکرد حرفه‌ای خبرگزاری‌ها در دو دهه اخیر، تحت تأثیر دو عامل مهم پیدایش تلویزیون‌های خبری 24 ساعته و ظهور اینترنت و رسانه‌های جدید مبتنی بر آن با چالش‌هایی روبرو شده و این مسئله، رقبای قدرتمندی را فراروی فعالیت حرفه‌ای خبرگزاری‌ها قرار داده است و همین مسئله، خبرگزاری‌ها را ناگزیر ساخته تا در یک بستر هم‌پوشاننده، از دو تحول فناورانه پیش گفته استفاده کنند و متناسب با آن، ساختار و عملکرد خود را ارتقا بخشند. 

کوچه دکتر فرهنگی

فرهنگی :: یادداشت

چند روز پیش خبری منتشر شد که یکی از خیابان‌های نزدیک دانشگاه تهران قرار است به نام دکتر علی اکبر فرهنگی، پدر مدیریت رسانه ایران، نامگذاری شود؛ اقدامی که هر چند به نظر برای قدردانی از ایشان کم و کوچک است اما در نوع خود پسندیده و قابل تحسین است. اینکه در زمان حیات ایشان این اقدام از دل دانشجویان جوشید و تبدیل به اقدام عملی شد، قابل تقدیر است و باید از همه کسانی که در این امر زحمت کشیدند، تشکر کنیم.

دکتر فرهنگی نیز همانند همان چیزی که از ایشان انتظار می‌رفت، نشان داد که با خیلی‌ها متفاوت است و لایق بهترین تمجیدها و سپاس‌ها. قبلا در این پست (+) از ویژگی‌های این مرد بزرگ نوشته بودم اما امروز هم ایشان در سخنانی کوتاه اما پر مغز در سه محور مانند همیشه حق معلمی را ادا کردند:

خودم را لایق چنین کاری نمی‌بینم؛ چون در جایی که جای‌جای کوچه‌های این شهر با خون دادن شهدای بسیاری که برای این سرزمین جانفشانی کرده‌اند مزین شده، خودم را کوچکتر و حقیرتر از آن می‌بینم که کوچه‌ای به نام من نامگذاری شود.

- آمدم تا از اهالی این کوچه که از این به بعد به دلیل تغییر نام کوچه در مکاتبات و سایر موارد به زحمت می‌افتند، عذرخواهی کنم و درخواست کنم مرا بخاطر این لطفی که به من شده است، ببخشند.

- پیرزن رخت‌شویی که در زمان قدیم رخت می‌شست و مالیات می‌داد و من با پول مالیات این مردم در مدارس و دانشگاهها درس خواندم و بالنده شدم را نباید فراموش می‌کردم، به همین دلیل سی و چند سال پیش تصمیم گرفتم به وطنم برگردم و خدمت کنم. به همه شما توصیه می‌کنم در حد وسع خود برای سرزمینتان تلاش کنید.

امروز تواضع بی‌ریا و به دور از شعار، توجه به جزییاتی که همه از آن غافلیم و عشق به وطن و مردم سه نکته کلیدی صحبت‌های کوتاه این مرد بزرگ بود.

 
 

 

ضایع شدن عمل در آینده

فرهنگی :: کتاب

انسان تا آخر عمرش هیچگاه از شر شیطان و نفس مأمون نیست. گمان نکند که عملی را به جا آورد برای خدا و رضای مخلوق را در آن داخل نکرد، دیگر از شر نفس خبیث در آن محفوظ ماند، اگر مواظبت و مراقبت از آن ننماید، ممکن است نفس او را وادار کند به اظهار آن. و گاه شود که اظهار آن را به کنایه و اشاره نماید. مثلا نماز شب خود را بخواهد به چشم مردم بکشد، با حقه و سالوس از هوای خوب یا بد سحر و مناجات یا اذان مردم ذکری کند، و با مکاید خفیه نفس عمل خود را ضایع و از درجه اعتبار ساقط کند. انسان باید مثل طبیب و پرستار مهربان از حال خود مواظبت نماید، و مهار نفس سرکش را از دست ندهد که به مجرد غفلت مهار را بگسلاند و انسان را به خاک مذلت و هلاکت کشاند، و در هر حال به خدای تعالی پناه برد از شر شیطان و نفس اماره.

 

چهل حدیث، صفحه 330

نویسنده: امام خمینی (ره)