پژوهشگروبلاگ شخصی قاسم صفایی نژاد

۵ مطلب با موضوع «علمی :: تحقیق و توسعه» ثبت شده است

علمی :: مدیریت رسانه

نسبت «تحقیق و توسعه» با سازمان رسانه‌ای

* این یادداشت به عنوان سرمقاله شماره 15 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه منتشر شده است.

 

«تحقیق و توسعه» (R & D) مفهومی است که حدود یک قرن پیش مطرح شده است اما روز به روز بر اهمیت آن در سازمان‌ها افزوده می‌شود. سازمان‌ها بنابر مأموریت و نیازهای خود، نهاد تحقیق و توسعه را دفتر، اداره، واحد، مدیریت یا معاونت تعریف می‌کنند. پرسش اینجا است که نسبت واحدهای تحقیق و توسعه با سازمان‌های رسانه‌ای چیست؟ آیا اصلا تحقیق و توسعه در سازمان رسانه‌ای تعریف می‌شوند؟ میزان نیاز سازمان‌های رسانه‌ای به تحقیق و توسعه چقدر است؟

به نظر می‌رسد برای پاسخگویی به این سؤالات که اختلاف نظرات فراوان در مورد آن وجود دارد، نیازمند برداشتن گام‌های ابتدایی برای تعریف تحقیق و توسعه هستیم. تعاریف مختلفی از تحقیق و توسعه وجود دارد اما در یک عبارت کوتاه می‌توان گفت «تحقیق و توسعه، کشف و به کارگیری دانش جدید درباره محصولات، فرآیندها و خدمات مطابق نیازهای بازار است

در یک تقسیم‌بندی ساده می‌توان تحقیق (Research) را با ماهیت دانشگاه و توسعه (Development) را با ماهیت فعالیت‌های صنعتی نزدیک دانست و «تحقیق و توسعه» در واقع پلی میان صنعت و دانشگاه را طبق نیازهای بازار می‌سازد.

تحقیق و توسعه در سازمان‌های صنعتی منجر به یک محصول جدید یا خلاقیت در محصول قبلی و بهینه کردن آن چه از نظر کیفیت، چه از نظر هزینه و حتی از نظر پاسخگویی به نیاز جدید مشتری است. حال باید به این پرسش که تحقیق و توسعه در سازمان‌های رسانه‌ای یعنی چه، پاسخی درخور داد. به این منظور بهتر است به عوامل مهم تحقیق و توسعه یعنی دانش و خلاقیت اشاره نماییم. 

علمی :: تحقیق و توسعه

انتخاب تکنولوژی مناسب و ضرورت فعالیتهای تحقیق و توسعه

فرآیند‌ انتخاب‌ تکنولوژی‌ و محصول مناسب شامل کلیه اقدامات و فعالیتهای به هم پیوسته‌ای است که با‌ توجه‌ به اهـداف،شرایط، ویـژگیها و نیازهای تکنولوژیکی جهت تعیین مناسب‌ترین تکنولوژی مورد نیاز و همچنین‌ مناسب‌ترین‌ استراتژی دستیابی به آن با در نظر گرفتن بهترین شرایط و مناسبات فنی،اقتصادی و حقوقی‌ صورت‌ می‌پذیرد.این فرآیند معمولا به‌طور کلی شامل مراحی نـظیر آنـچه خواهد آمد،می‌باشد.:

1. اطلاع‌ از‌ نیازهای‌ بازار،سلیقه‌های مصرف‌کنندگان و کشش بازار برای محصولات جدید

2. اطلاع از وضعیت رقبا،موقعیت فعالیتهای تحقیق و توسعه‌ و نوآوری محصول و تهدیدات محیطی

3. اطلاع از موقعیت جهانی تکنولوژیهای مورد نیاز‌ و تبیین الگوی رفتار آنها در مـقطع زمـانی مورد بررسی با استفاده از تکنیکهای پیش‌بینی تکنولوژی

4. شناخت‌ از‌ امکانات فنی و علمی کشور و امکان دسترسی به مواد،انرژی،فرآیندهای تولید محصولات

5. تجزیه‌ و تحلیل موقعیت شرکت سرمایه‌گذار در بین‌ سایرین‌ از‌ نظر پشتوانه علمی و فنی،توانایی اقتصادی و فـنی،ارتباطات‌ و بازاریابی

6. بـرنامه‌ریزی اسـتراتژیک برای تعیین و انتخاب تکنولوژی مـورد نـیاز بـا توجه‌ به‌ اطلاعات جمع‌آوری شده.

7. طراحی استراتژی‌های‌ دستیابی‌ به محصول‌ و انتخاب‌ مناسب‌ترین استراتژی

 

جایگاه و نقش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در استراتژی‌های دستیابی به تکنولوژی مورد نیاز

نویسنده: