پژوهشگروبلاگ شخصی قاسم صفایی نژاد

۳ مطلب با موضوع «علمی :: روش تحقیق» ثبت شده است

نقل قول علمی

تفاوت نظرسنجی و پژوهش تجربی

مهم‌ترین فرق میان پژوهش بر اساس نظرسنجی و پژوهش تجربی آن است که اولی جهان را به همان صورت که هست، بی‌آنکه در صدد تغییر آن باشد، بررسی می‌کند، و دومی بعضی از جنبه‌های آن را به طور نظام یافته تغییر می‌دهد تا دریابد که چه دگرگونی‌هایی پدید می‌آیند.

 

روش‌های پژوهش رسانه‌ها، صفحه 26

نویسنده: آرتور آسابرگر، مترجم: محمد حفاظی

 

علمی :: کتاب

روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

روش‌های تحقیق یکی از الزامات پژوهش‌های علمی در علوم مختلف است. بسیاری از صاحب‌نظران روش‌های تحقیق در علوم انسانی را متفاوت از علوم طبیعی می‌دانند، همان‌طور که بسیاری دیگر روش‌های تحقیق علوم طبیعی را در علوم انسانی کاربردی می‌دانند و دسته سومی معتقد به استفاده از هر دو روش هستند.

دکتر باقر ساروخانی از اساتید برجسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در 2 مجلد به مباحث مرتبط با «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی» پرداخته‌اند:

- جلد نخست: اصول و مبانی

جلد دوم: بینش‌ها و فنون

کتاب با نثری روان و بلیغ نگاشته شده است و از مفصل‌بندی خوبی برخوردار است. فصول مختلف جلد اول و دوم این مجلد به شرح زیر است: 

علمی :: روش تحقیق

تحقیق تجربی (آزمایشی)

روش آزمایش، روش دقیق مشاهده علمی است که به طور کلی بیش از روش‌های دیگر تحقیق با علوم ساخت‌مند (structured science) ارتباط دارد. آزمایش اساساً شامل «عمل» و «مشاهده نتیجه عمل» است.

محقق علوم اجتماعی گروهی آزمودنی را برای اجرای آزمایش انتخاب می‌کند؛ سپس متغیری را بر آنان وارد می‌سازد و به مشاهده تأثیر آن متغیر بر گروه آزمایشی می‌پردازد.

هدف از طرح‌های آزمایشی برقراری رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر است. آزمایش یکی از بنیادی‌ترین روش‌های تجربی برای کسب شناخت عمیق درباره جهان است. آزمایش به صورت علمی به عنوان روشی برای بررسی حوزه‌های کمتر شناخته شده، حل کردن مسائل علمی و تأیید فرضیه‌های نظری نیز تعریف شده است.

فایل ارائه روش تحقیق تجربی را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.