پژوهشگروبلاگ شخصی قاسم صفایی نژاد

درباره من

انتم الاعلون، ان کنتم مومنین (آل عمران/۱۳۹)

----------------------------------

قاسم صفایی‌نژاد

دکتری: مدیریت رسانه دانشگاه تهران

           موضوع رساله: طراحی و تبیین مدل خط مشی گذاری توسعه صنایع خلاق؛ مورد مطالعه: صنعت کتاب الکترونیک. 

کارشناسی ارشد: مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبایی

          موضوع پایان نامه: تأثیر فرآیند تسهیم دانش بر چابکی مجتمع‌های رسانه‌های نوین.

- مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتشارات علمی و فرهنگی از آذر ۱۴۰۱ تا کنون

- بنیانگذار و مدیرعامل نشر صاد، بهمن ۹۸ آذر ۱۴۰۱

- مدرس دانشگاه

- سردبیر سابق ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه، ۹۲ تا ۹۶

- مدیرمسئول سابق نشر جام جم، ۹۶ تا ۹۸

- مدیر گروه سیاستگذاری فرهنگی مرکز پژوهشی آرا، ۹۵ و ۹۶

----------------------------

مقالات علمی:

۱. «الگوی آرمان‌گرایی واقع‌بینانه به مثابه ایدئولوژی در مدیریت انقلابی رسانه»؛ پذیرفته شده در نخستین همایش بین المللی مدیریت رسانه (آذر 93) با رتبه ISC

۲. «مدیریت فرهنگی شبکه‌های اجتماعی»، منتشر شده در شماره 1 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه

۳. «مفهوم، جایگاه و ویژگی اداره نیروی انسانی در رسانه» منتشر شده در شماره 2 و 3 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه

۴. «اقتصاد نشر» منتشر شده در شماره 4 و 5 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه

۵. «چالش‌ها و راهکارهای مدیریت رسانه‌های مکتوب» منتشر شده در شماره 6 و 7 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه

۶. «غلبه بر موانع میان فرهنگی موجود بر سر راه مدیریت دانش با استفاده از رسانه‌های اجتماعی» منتشر شده در شماره 8 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه

۷. «تأثیر فناوری نوین در مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای» منتشر شده در شماره 9 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه

۸. «تأثیر فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی بر مدیریت راهبردی رسانه» منتشر شده در شماره 11 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه

۹. «نظریه‌های اقناع و کاربرد آن در رسانه‌ها» منتشر شده در شماره 12 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه

۱۰. «پست مدرنیسم و مدیریت رسانه» منتشر شده در شماره 20 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه

۱۱. «جریان سازی در فضای مجازی، با تأکید بر رسانه‌های اجتماعی» منتشر شده در شماره 26 ماهنامه مدیریت رسانه

۱۲. «اداره هولدینگی رسانه و هم‌افزایی در آن» منتشر شده در شماره ۳۶ ماهنامه مدیریت رسانه 

۱۳. «طراحی مدل خط مشی‌گذاری توسعه کتاب الکترونیک در ایران» منتشر شده در شماره ۱ از دوره ۵ فصلنامه علمی پژوهشی سیاستگذاری عمومی.