کسی که عقل ندارد، ادب ندارد؛ کسی که همت ندارد، مروت ندارد و کسی که دین ندارد، حیا ندارد. خردمندی موجب معاشرت نیکو با مردم است و به وسیله عقل سعادت هر دو عالم بدست می‌آید.
امام حسن مجتبی علیه السلام
ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه

بایگانی

پژوهشگر را دنبال کنید پژوهشگر را دنبال کنید

طبقه بندی موضوعی

آخرین نظرات

پژوهش‌های انجام شده

- استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد (93/10/19)

- نظریه‌های اقناع (93/11/24)

- تأثیر فناوری‌های نوین بر مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای (93/12/4)

- شرایط ایجاد و مؤلفه‌های پیاده سازی تمدن اسلامی (94/1/24)

- رسانه‌های اجتماعی؛ فرصت‌ها، آسیب‌ها و راهکارها (94/07/03)

- خبرگزاری و خبر ویدئویی (94/7/20)

- نقش تحقیق و توسعه در سازمان‌های رسانه‌ای (94/9/25)

- مروری بر پیام‌رسان تلگرام با تأکید بر کانال (94/12/3)

- گزارش راهبردی ابعاد فرهنگی برنامه ششم توسعه (95/2/15)

- گزارش راهبردی «نقش رسانه‌ها در ملی‌گرایی مصرفی» (95/8/24)

- گزارش راهبردی «نوسازی سازمان‌های فرهنگی ایران؛ مطالعه سازمان صدا و سیما» (95/9/16)

جریان‌سازی در فضای مجازی (95/10/1)

 

پژوهش‌های در دست اقدام

- هولدینگ‌های رسانه‌ای و هم‌افزایی در آنها (94/12/13)

- آینده پژوهی رسانه‌ها 

- نقش پویانمایی در رسانه‌های آینده

- نقش بازی‌های ویدئویی در رسانه‌های آینده

- گزارش راهبردی «نظام فرهنگی کشورهای جهان؛ مطالعه کشور آمریکا» (95/9/30)

- طراحی مدل چابکی سازمان‌های رسانه‌ای؛ مطالعه موردی: رسانه ملی» (96/10/1)