پژوهشگروبلاگ شخصی قاسم صفایی نژاد

پژوهش

پژوهش‌های انجام شده

- استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد (93/10/19)

- نظریه‌های اقناع (93/11/24)

- تأثیر فناوری‌های نوین بر مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای (93/12/4)

- شرایط ایجاد و مؤلفه‌های پیاده سازی تمدن اسلامی (94/1/24)

- رسانه‌های اجتماعی؛ فرصت‌ها، آسیب‌ها و راهکارها (94/07/03)

- خبرگزاری و خبر ویدئویی (94/7/20)

- نقش تحقیق و توسعه در سازمان‌های رسانه‌ای (94/9/25)

- مروری بر پیام‌رسان تلگرام با تأکید بر کانال (94/12/3)

- گزارش راهبردی ابعاد فرهنگی برنامه ششم توسعه (95/2/15)

- گزارش راهبردی «نقش رسانه‌ها در ملی‌گرایی مصرفی» (95/8/24)

- رساله دکتری: طراحی و تبیین مدل خط مشی گذاری توسعه صنایع خلاق (مورد مطالعه: صنعت کتاب الکترونیک) (۱/۱۲/۹۷)