کسی که عقل ندارد، ادب ندارد؛ کسی که همت ندارد، مروت ندارد و کسی که دین ندارد، حیا ندارد. خردمندی موجب معاشرت نیکو با مردم است و به وسیله عقل سعادت هر دو عالم بدست می‌آید.
امام حسن مجتبی علیه السلام
پژوهشگر را دنبال کنید

بایگانی

طبقه بندی موضوعی

آخرین نظرات

پژوهش‌های انجام شده

- استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد (93/10/19)

- نظریه‌های اقناع (93/11/24)

- تأثیر فناوری‌های نوین بر مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای (93/12/4)

- شرایط ایجاد و مؤلفه‌های پیاده سازی تمدن اسلامی (94/1/24)

- رسانه‌های اجتماعی؛ فرصت‌ها، آسیب‌ها و راهکارها (94/07/03)

- خبرگزاری و خبر ویدئویی (94/7/20)

- نقش تحقیق و توسعه در سازمان‌های رسانه‌ای (94/9/25)

- مروری بر پیام‌رسان تلگرام با تأکید بر کانال (94/12/3)

- گزارش راهبردی ابعاد فرهنگی برنامه ششم توسعه (95/2/15)

- گزارش راهبردی «نقش رسانه‌ها در ملی‌گرایی مصرفی» (95/8/24)

- هولدینگ‌های رسانه‌ای و هم‌افزایی در آنها (94/12/13)

- گزارش راهبردی «نوسازی سازمان‌های فرهنگی ایران؛ مسجد» (96/4/20)

- گزارش راهبردی «آینده رسانه‌های نوین و اثرات فرهنگی آن: کتاب الکترونیک» (۲۵/۷/۹۶)

- گزارش راهبردی «آینده رسانه‌های نوین و اثرات فرهنگی آن: ویدئوی آنلاین» (۹۶/۱۰/۰۵)

پژوهش‌های در دست اقدام

- گزارش راهبردی «آینده رسانه‌های نوین و اثرات فرهنگی آن: بازی ویدئویی» (۲۹/۹/۹۶)

- گزارش راهبردی «آینده رسانه‌های نوین و اثرات فرهنگی آن: اینترنت اشیا» (۲۰/۱۰/۹۶)
- گزارش راهبردی «آینده رسانه‌های نوین و اثرات فرهنگی آن: واقعیت مجازی» (۱۱/۱۱/۹۶)

- بررسی مدل‌های خط مشی‌گذاری توسعه صنایع (۱۰/۹/۹۶)

- بررسی خط مشی گذاری صنایع خلاق در جهان (۱۰/۹/۹۶)

- وضعیت صنایع خلاق در ایران و جهان (۱۰/۹/۹۶)

- طراحی و تبیین مدل خط مشی گذاری توسعه صنایع خلاق (مورد مطالعه: صنعت کتاب الکترونیک) (۱/۲/۹۷)